Reseller Packages trên DirectAdmin

Reseller Packages trên DirectAdmin giúp tạo các gói hosting được chia theo từng gói với thông số khác nhau tùy theo người quản lý.


tài khoản Resellers trên DirectAdmin

Tài khoản Resellers trên DirectAdmin là mức độ thức 2 chỉ sau Admin. Mỗi Reseller được phép quản lý các User cấp dưới do mình tạo ra.


tài khoản Admin trên DirectAdmin

Hướng dẫn quản lý tài khoản admin trên directadmin. Tạo, xóa, suspend, unsuspend tài khoản admin. Gửi mail thông báo cho khách hàng.


cPanel là gì

cPanel là gì ? cPanel là một công cụ quản lý Hosting với giao diện web và là một trong những Web Host Manager (WHM) tốt nhất hiện nay.


DirectAdmin là gì

DirectAdmin là gì – DA là một phần mềm hệ thống xây dựng trên nền hệ điều hành Linux phục vụ cho mục đích quản trị máy chủ lưu trữ website.

error: Content is protected !!