Bài mới

lập trình theme cho wordpress
Next/Previous Post link on the wordpress

By default, navigation links for single pages display the title of adjacent posts, while those for archive pages display “Next-Page” and “Previous-Page”....

328 Lượt xem
thiết kế theme wordpress
Các function hay dùng trong file function.php trong thiết kế theme wordpress

Tổng hợp những Functions Wordpress hay dùng trong thiết kế thêm wordpress được sưu tầm từ nhiều nguồn - Post type, Widget, Menu, Theme …...

310 Lượt xem
lập trình theme cho wordpress
Tổng hợp các hàm cơ bản cần nhớ khi lập trình theme cho wordpress

Trong bài này sẽ tổng hợp những hàm cơ bản mà các bạn sẽ thường xuyên phải sử dụng khi lập trình theme cho wordpress....

374 Lượt xem
thiết kế theme cho wordpress
Tổng hợp những đoạn code cần ghi nhớ khi thiết kế theme cho wordpress

Đây là những đoạn code bạn sẽ dùng thường xuyên trong quá trình thiết kế theme cho wordpress. Bạn chỉ cần copy và paste nó để chạy thôi....

523 Lượt xem
Xem toàn bộ
lập trình theme cho wordpress
How to create conditional “IF” statements for WordPress custom meta fields
Sometimes you would want to output content based on WordPress meta fields – and use conditions (statements) based on wether or not the meta fields has data etc....
274 Lượt xem
lập trình theme cho wordpress
How to include specific custom post types in WordPress search results
Custom post types are not included in the WordPress search results by default – adding this snippet to you functions.php creates a function that allows specific custom post types...
249 Lượt xem
lập trình theme cho wordpress
Limit Post Excerpt Length In WordPress
A Number of Ways To Limit & Control Post Excerpt Length...
350 Lượt xem
thiết kế theme cho wordpress
Show a list of WordPress post by a specific user
This WordPress snippet will let you show a list of post by a specific user. This is useful if you for example want to show a list of posts...
227 Lượt xem
thiết kế theme wordpress
How to change the WordPress default excerpt length
This snippet will let you define a new custom default excerpt length for the WordPress excerpts output....
202 Lượt xem
thiết kế theme cho wordpress
How to use WordPress shortcodes in themes-/templates
This snippet will allow you to insert WordPress shortcodes into your theme-/templates – using WordPress built-in function do_shortcode()...
213 Lượt xem
lập trình theme cho wordpress
Display Total Number of WordPress Posts for Custom Post Type
Here is a little snippet that enables you to display the total numbers of WordPress posts for a specific custom post type....
280 Lượt xem
Xem toàn bộ
Facebook theme MyShare bản free cho wordpress
facebook theme

MyShare facebook theme is stylish WordPress theme that best...

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.