Blumentals Surfblocker 5.9.0.59 – Quản lý truy cập internet

Blumentals Surfblocker là một chương trình quản lý truy cập Internet. Với Surfblocker, bạn có thể dễ dàng hạn chế truy cập Internet vào những thời điểm cụ thể hoặc theo yêu cầu, chặn các trang web, các chương trình có kết nối Internet, mật khẩu bảo vệ kết nối Internet, v.v.

 

surfblocker

 

Download Surfblocker 5.9.0.59

Pass unrar: vietnamtut.com

Ví dụ: bạn có thể cho phép chỉ gởi e-mail và để làm việc hoặc duyệt các trang web nhất định. Ngoài ra, bạn có thể đặt mật khẩu bảo vệ kết nối Internet hoặc thiết lập tắt máy tự động sau một thời gian cụ thể . Và tất nhiên, bạn cũng có thể tự động chặn nội dung độc hại và nguy hiểm.

 

Những tính năng chính:
• Hạn chế truy cập vào Internet. Hạn chế hoặc một phần hạn chế truy cập Internet, chọn thời điểm cần cho phép và khi nào.
• Chặn trang web cụ thể. Thật dễ dàng để chặn truy cập vào các trang web cụ thể và cho phép mọi thứ khác.
• Hạn chế thời gian sử dụng Internet. Cho phép truy cập Internet trong một khoảng thời gian nhất định.
• Bảo vệ mật khẩu Internet. Mật khẩu bảo vệ kết nối Internet của bạn để ngăn chặn truy cập trái phép.
• Cho phép các trang web cụ thể. Cho phép các trang web đã chọn, chặn mọi thứ khác.
• Thời gian truy cập Internet. Chỉ định khi nào để cho phép và khi nào để hạn chế truy cập Internet.
• Một cú nhấp chuột để kích hoạt hoặc vô hiệu hóa Internet. Bật Internet hoặc tắt bằng một cú nhấp chuột.
• Chặn nội dung có hại. Chặn tự động nội dung độc hại và nguy hiểm.
• Hạn ngạch sử dụng Internet. Chỉ ra thời gian truy cập Internet có thể được sử dụng mỗi ngày.

Add Comment