PDF Annotator 6.1.0.617 + Medicine

PDF Annotator – là một chương trình mạnh mẽ cho phép người dùng thực hiện một loạt các loại ghi chú khác nhau trên các tài liệu PDF. Nhiều tính năng của chương trình và giao diện trực quan làm cho nó một sự lựa chọn… Read More

CyberLink YouCam Deluxe 7.0.3529.0

CyberLink YouCam Deluxe 7.0.3529.0 – Rất nhiều người sử dụng webcam để giao tiếp qua Skype hoặc các ứng dụng tương tự khác. Vấn đề là các webcam có thể trở thành nhàm chán theo thời gian và đó là một ý tưởng tốt để thêm… Read More