CCleaner 5.36 Build 6278

CCleaner – một tiện ích để làm sạch các phần không cần thiết trong hệ điều hành. Trong đó (Crap Cleaner) sẽ tìm kiếm và loại bỏ các file không sử dụng. Chúng bao gồm: cookies, history, thăm các trang web trong trình duyệt IE, các… Read More