Cách diệt virus Shortcut trên USB

Virus Shortcut không phá hoại tập tin trong USB mà chỉ ẩn đi, dẫn tới các Shortcut, gây phiền với rất nhiều người. Vậy nên, để diệt virus Shortcut trên USB cũng không khó, bạn chỉ cần tìm hiểu theo cách dưới đây.   Virus Shortcut… Read More