How to create conditional “IF” statements for WordPress custom meta fields

Sometimes you would want to output content based on WordPress meta fields – and use conditions (statements) based on wether or not the meta fields has data etc....

How to create conditional “IF” statements for WordPress custom meta fields
5 (100%) 3 votes
How to create conditional “IF” statements for WordPress custom meta fields

Sometimes you would want to output content based on WordPress meta fields – and use conditions (statements) based on wether or not the meta fields has data etc. In this example we are using a meta field with the name: “youtube-video-id” and value: “abcd1234”.

Instructions

Add this code to your single.php file (or similar).

<?php if (get_post_meta($post->ID, 'youtube-video-id', true)) : ?>
<?php echo get_post_meta($post->ID, 'youtube-video-id', true) ?>
<?php endif; ?>
Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

avatar
  Subscribe  
Notify of

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.