How to include specific custom post types in WordPress search results

Custom post types are not included in the WordPress search results by default – adding this snippet to you functions.php creates a function that allows specific custom post types...

How to include specific custom post types in WordPress search results
5 (100%) 3 votes
How to include specific custom post types in WordPress search results

Custom post types are not included in the WordPress search results by default – adding this snippet to you functions.php creates a function that allows specific custom post types to be queried and searched by WordPress.

Instructions

Add this to your functions.php file

add_filter( 'pre_get_posts', 'custom_post_type_search' );
function custom_post_type_search( $query ) {
if ($query->is_search) {
$query->set('post_type', array( 'post', 'mycustomposttype1', 'mycustomposttype2', 'mycustomposttype3'));
}
return $query;
}

Chia sẻ bài viết:
Từ khóa:

Bài liên quan

avatar
  Subscribe  
Notify of

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.