Limit Post Excerpt Length In WordPress

A Number of Ways To Limit & Control Post Excerpt Length...

Limit Post Excerpt Length In WordPress
5 (100%) 3 votes
Limit Post Excerpt Length In WordPress

A Number of Ways To Limit & Control Post Excerpt Length

  1. Limit post excerpt length or post content length using number of words.
  2. Limiting excerpt length to number of characters.
  3. Limit post summary by adding ‘read more’ tag.
  4. Enabling custom excerpt to write your own summary for each post.
  5. Control Excerpt Length using Filters

Let’s learn to do each one of these.

1. Limit Post Excerpt Length Using Number Of Words

Add following code in your functions.php file.

function sv_excerpt($limit) {
$excerpt = explode(' ', get_the_excerpt(), $limit);
if (count($excerpt)>=$limit) {
array_pop($excerpt);
$excerpt = implode(" ",$excerpt).'...';
} else {
$excerpt = implode(" ",$excerpt);
}
$excerpt = preg_replace('`[[^]]*]`','',$excerpt);
return $excerpt;
}

2. How to use

<?php echo sv_excerpt(30) ?>
Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

avatar
  Subscribe  
Notify of

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.