Microsoft Toolkit Collection Pack September 2017

Microsoft Toolkit Collection Pack là một tập hợp các công cụ và chức năng để quản lý cấp phép, triển khai và kích hoạt Microsoft Office và Windows. Tất cả các đầu ra từ các chức năng này được hiển thị trong Information Console . Tất cả các chức năng được chạy trong nền và giao diện bị vô hiệu hóa để ngăn chặn chạy nhiều chức năng, như có thể xung đột hoặc gây thiệt hại nếu chạy đồng thời. Microsoft Office Setup Customization Functions (Customize Setup Tab), AutoKMS Uninstaller (nếu AutoKMS (đã được cài đặt), AutoRearm Uninstaller (nếu AutoRearm được cài đặt), Office Uninstaller và Product Key Checker làm việc ngay cả khi Microsoft Office hay Windows không được cài đặt / hỗ trợ.

 

File NameLink Download
Microsoft Toolkit Collection Pack
Pass unrar: vietnamtut.com
Download

 

Tính năng
* Phần mềm tất cả trong một gói để sử dụng và thân thiện với giao diện người dùng đơn giản
* Nó có thể kích hoạt tất cả các sản phẩm của Windows với các phiên bản mới nhất trở lên
* Tất cả các sản phẩm hoàn toàn không có vi rút và do đó không gây hại cho máy tính hoặc hệ thống khi sử dụng.
* Tất cả các sản phẩm đều có phiên bản mới nhất và hoạt động 100% chính xác và nhanh chóng
* Sản phẩm Portable không cần phải cập nhật; chỉ cần một cú nhấp chuột để kích hoạt Windows và Office
Trong gói này bao gồm:
• HEU KMS Activator 10.0.0
• KMSAuto Lite 1.3.3
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.2.1
• KMSAuto Net 2016 v1.5.1
• KMSpico 10.2.0 Final
• KMSpico 10.2.0
• Microsoft Toolkit 2.6.2 Final
• MSActBackUp 1.2.0
• Office 2013 KMS Activator Ultimate 2015 1.5
• PIDKey 2.1.2.1016
• PIDKey Lite v1.58
• Re-Loader Activator 2.6 Final
• Re-Loader Activator 3.0 beta 2
• Windows KMS Activator by AR_Alex 3.1.0
• Windows 10 KMS Activator Ultimate 2016 v1.6
• Windows KMS Activator Ultimate 2015 v3.0
• Windows Loader 2.2.2 By DAZ + WAT Fix
• Office 2016 Permanent Activator Ultimate v1.4
• KMS Tools Portable 22.09.2017
• Windows 10 Pro Permanent Activator v1.2
• Windows 10 Pro Permanent Activator Ultimate 1.7
• AAct v3.6
• Office 2013-2016 C2R Install Lite v5.9.9
• Office 2013-2016 C2R Install v5.9.9
• KMS Server v1.2.4
• KMS Server Service v2.0.3
• Garbage Collector v1.3.4
• Windows KMS Activator Ultimate 2017 v3.4
• Ra1n Act1vat0r 1.0 RC 8
• Office 2013-2016 C2R License Setup v1.03
Sử dụng
* Chọn bất cứ sản phẩm mà bạn thích nhất từ gói này
* Chạy và cài đặt [nếu cần thiết – nếu không thì không cần cài đặt cho hầu hết các sản phẩm]
* Click vào nút kích hoạt được đưa ra trong các sản phẩm trên màn hình chính
* Bạn đã hoàn tất và bạn đã sẵn sàng với Windows được kích hoạt và làm việc trơn tru.
* Thưởng thức!
Changes in version:
• Windows 10 Permanent Activator Ultimate 2.2.1
• MSActBackUp 1.2.0
• PIDKey Lite v1.58
• Office 2016 Permanent Activator Ultimate v1.4
• KMS Tools Portable 09/22/2017
• AAct v3.6
Yêu cầu
.Net Framework 4.0 and Windows All

 

File NameLink Download
Microsoft Toolkit Collection Pack
Pass unrar: vietnamtut.com
Download

Add Comment