Microsoft Windows ISO Download Tool – Công cụ tải Windows chính hãng từ Microsoft

Microsoft Windows ISO Download Tool – Công cụ tải Windows chính hãng từ Microsoft

Công cụ mới này cho phép bạn tải Windows 7, 8.1, và 10 dạng ISO chính hãng một cách dễ dàng, trực tiếp từ máy chủ của Microsoft.

Version: 5.21
Release Date: 20 September 2017
Requirements: Windows 7 or newer, .NET Framework 4.6.2 or newer, Internet Explorer 8 or newer.
Yêu cầu: .NET Framework 4.6.1

 

VersionLink Download
Version: 5.21
Link Google

Add Comment