WordPress Plugins

Chia sẻ worpdress plugins, download plugins miễn phí

Sticky add to cart for WooCommerce

Sticky Add to Cart plugin displays a mini content bar at the top of the browser window which includes...

460 Lượt xem

Wow Side Menu – Floating menu with fixed buttons to your website!

WordPress Plugin “Wow Side Menu” was created to highlight the site compared to other resources that are using a...

241 Lượt xem

WP Hotel Booking plugins for wordpress

A complete hotel booking plugin for WordPress....

290 Lượt xem

WooCommerce Boost Sales – Set up Up-Sells & Cross-Sells Popups & Auto Apply Coupon

How to increase revenue with cross-sells, up-sells and bundles in WooCommerce? WooCommerce Boost Sales allows you to do all...

363 Lượt xem

WooCommerce Variation Swatches

Beautiful Color, Image and Buttons Variation Swatches For WooCommerce Product Attributes...

312 Lượt xem

WPS Hide Login plugins giúp thay đổi link login wp-admin dễ dàng

WPS Hide Login là một plugin rất nhẹ cho phép bạn dễ dàng thay đổi đổi link login wp-admin...

463 Lượt xem

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.