Show a list of WordPress post by a specific user

This WordPress snippet will let you show a list of post by a specific user. This is useful if you for example want to show a list of posts...

Show a list of WordPress post by a specific user
5 (100%) 3 votes
Show a list of WordPress post by a specific user

This WordPress snippet will let you show a list of post by a specific user. This is useful if you for example want to show a list of posts from a specific user on Custom Post Types etc.

Instructions

1. Add a Custom Field (read more about WordPress Custom Fields) to the Page or Custom Post Type etc. In that custom field add “user-id” as the nameand the numeric value “1” (or whatever the ID of the specific user is) as the Value“.

2. Add the following to your template.php file

<?php $the_user_id = get_post_meta( $post->ID, 'user-id', true); if ($the_user_id) { ?>
<?php query_posts("author=$the_user_id&posts_per_page=5" );?>
<ul>
<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a><br><?php the_excerpt() ?></li>
<?php endwhile; else: ?>
</ul>
<p><?php _e('No posts by this user-id'); ?></p>
<?php endif; ?>
<?php wp_reset_query(); ?>
<?php } else { ?>
<!-- No value ha been set for the Custom Field "user-id" -->
<?php } ?>
Chia sẻ bài viết:

Bài liên quan

avatar
  Subscribe  
Notify of

About

Xin chào các bạn! Tôi là một người yêu thích viết Blog . Hiện tại, tôi có một công việc ban ngày với tư cách là một chuyên viên bơm vá săm xe các loại, và trang web này là một trong những hoạt động yêu thích của tôi, đặc biệt là trong những lúc rảnh rỗi. Hy vọng bạn thích sử dụng trang web này, và nó sẽ mang lại cho bạn nhiều điều bổ ích.