Tổng hợp bộ cài Windows 7 chính gốc của Microsoft

Microsoft đã ngừng cho phép tải về trực tiếp Windows 7 đã một thời gian rồi, những địa chỉ lưu trữ file ISO từ bên thứ 3 lại có thể tiềm ẩn nhiều mối nguy hại cho thiết bị của bạn. Chính vì vậy, ở bài viết này VIETNAMTUT sẽ chia sẻ một số liên kết tải file ISO Windows 7 được re-up chính chủ từ MSDN.

 

1.  Windows 7 Professional with Service Pack 1

Đây là phiên bản tốt nhất dành cho các nhân, đầy đủ tính năng, chạy êm. Nên dùng bản này, nếu RAM > 4GB dùng phiên bản 64 bit, nếu RAM < 4GB dùng phiên bản 32 bit.

VersionLink Download
Windows 7 Professional 32bit
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Link Fshare
Windows 7 Professional 64bit
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Link Fshare

2. Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 

Đây là phiên bản tốt nhất cho doanh nhân, đầy đủ tính năng và công cụ mở rộng Microsoft. Nếu bạn dùng Core i5, RAM > 4GB nên dùng 64 bit, RAM < 4GB dùng 32 bit.

VersionLink Download
Windows 7 Ultimate 32bit
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Link Fshare
Windows 7 Ultimate 64bit
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Link Fshare

3. Windows 7 Home Premium with Service Pack 1

Phiên bản này lược bỏ một số chức năng để Windows nhẹ hơn, phù hợp với máy tính cấu hình thấp. Nếu RAM < 2GB nên dùng 32bitRAM > 2GB nên dùng 64bit.

VersionLink Download
Windows 7 Home Premium 32bit
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Link Fshare
Windows 7 Home Premium 64bit
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Link Fshare

4. Windows 7 Enterprise with Service Pack 1

VersionLink Download
Windows 7 Enterprise 32bit
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Link Fshare
Windows 7 Enterprise 64bit
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Link Fshare
  • Chú ý: Kiếm tra SHA1 trước khi cài. Cách kiểm tra xem tại đây

Add Comment