Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.6

Windwos KMS Activator Ultimate – Trình kích hoạt đơn giản nhất và dễ sử dụng cho Windows Vista, 7, 8.1. Đây là trình kích hoạy an toàn, không gâu hại cho các tập tin hệ thống. Windows 8 kích hoạt thời gian là 180 ngày, và bạn có thể làm mới trở lại khi hết hạn. Bạn có thể xóa tất cả các kích hoạt trước đó. Bạn có thể tìm thấy thông tin về trạng thái kích hoạt hiện tại của bạn và kích hoạt cho Windows của bạn.

 

 

Tính năng:
• Cập nhật Key Mak mỗi ngày
• Các dịch vụ KMS cập nhật mỗi ngày
• Donh dẹp lịch sử kích hoạt
• Sao lưu kích hoạt
• Phát hiện phiên bản nào mà bạn đã cài đặt trên máy tính
• Phát hiện các trường hợp được cài đặt Office 2016 trên máy của bạn
• Xem Key hiện tại

Hướng dẫn:

Cách 1:
Cài đặt ứng dụng
Chạy ứng dụng với quyền quản trị viên (As Administrator)
Nhấp vào “Clean Activation History”.
Nhấp vào “Update Server” để cập nhật KMS Server.
Chọn phiên bản Windows của bạn
Nhấp vào “Activation Now”.
Hoàn tất – Thưởng thức

Cách 2: => Nhấp vào “All Activation Now” => Activate permanent:

Windows 10, all versions
Windows 8.1, all versions
Windows 8.1, Preview all versions
Windows 8, all versions
Windows 7 Professional
Windows 7 Enterprise
Windows Vista Business
Windows Vista Enterprise
Windows Server 12, all versions
Windows Server 8, all versions

System Requirements
Net Framework 2.0
Internet connection

Có gì mới
• Can activate and Windows 10 Redstone 4
• we reduced the setup size
• Fixed For All Bugs.

Year of manufacture: 2017
Platform: Windows® 10/7/8 / 8.1 / Vista / Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016
Language: English

 

File nameLink Download
Windows KMS Activator Ultimate 2017 3.6
Pass unrar: vietnamtut.com
Link Google

Add Comment