WinToUSB Enterprise 3.8 – Cà đặt và chạy hệ điều hành Windows từ USB – HDD

WinToUSB cho phép bạn cài đặt và chạy hệ điều hành Windows từ USB-HDD hoặc USB-Flash, sử dụng hình ảnh ISO hoặc ổ đĩa CD / DVD làm nguồn cài đặt. WinToUSB cũng hỗ trợ tạo một WinPE USB khởi động, nó có thể giúp bạn chuyển nội dung của WinPE sang một ổ USB và làm cho ổ đĩa khởi động được.

 

Các tính năng chính:
Giao diện dễ sử dụng, như một wizard, từng bước sẽ hướng dẫn cách cài đặt Windows / WinPE trên ổ USB.
• Cài đặt Windows / WinPE từ một hình ảnh ISO hoặc từ một ổ đĩa CD / DVD.
• Hỗ trợ gia đình Windows NT 6.x (Vista / 7/8/8/200/2008/2008 R2 / 2012/2012 R2) và WinPE 2/3/4/5.
• Hỗ trợ cho Windows 8 (0,1) để tạo ổ đĩa USB Windows To Go.
• Hỗ trợ MBR và GPT.
•Không cần cài đặt WAIK (Bộ công cụ cài đặt tự động Windows) hoặc WADK (Windows Assessment and Deployment Kit).

Hệ điều hành: Windows 10, Windows 8 / 8.1, Windows 7, Vista, XP

 

VersionLink Download
WinToUSB Enterprise 3.8
Pass unrar: vietnamtut.com
Link Google

Add Comment